ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σάκχαρο (Γλυκόζη) Νηστείας
HbA1c (Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη)

Γενική Αίματος
Φερριτίνη
Σίδηρος(Fe)

Βιταμίνη Β12
Φυλλικό οξύ

Γενική Αίματος
Φερριτίνη
Σίδηρος(Fe)
Βιταμίνη B12
Φυλλικό Οξύ
TIBC

Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL (καλή χοληστερόλη)
LDL  (κακή χοληστερόλη)
NON-HDL χοληστερόλη
Αθηρωματικός δείκτης

Ολικό προστατικό αντιγόνο (TPSA)
Ελεύθερο προστατικό αντιγόνο (FPSA)
Λόγος FPSA/TPSA

HIV I/II (AIDS)
Ηπατίτιδας Β (Αυστραλιανό Αντιγόνο – HbsAg)
Ηπατίτιδας C (HCV)
VDRL (Σύφιλη)

Ασβέστιο (Ca)
Φώσφορος  (P)
Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
Βιταμίνη 25 (ΟΗ) D3
Παραθορμόνη (PTH)
Οστεοκαλσίνη (BGP)

Γενική ούρων
Καλλιέργεια ούρων
Αντιβιόγραμμα

Άμεση εξέταση κολπικού
Καλλιέργεια κολπικού
Χλαμύδια
Μυκόπλασμα
Αντιβιόγραμμα

Γενική Αίματος
Ομάδα αίματος
Rhesus
Γενική Ούρων
Σάκχαρο (Γλυκόζη) Νηστείας
Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
Τοξόπλασμα (IgG & IgM)
Ερυθρά (IgG & IgM)
Κυτταρομεγαλοϊός (IgG & IgM)
HIV I/II (AIDS)
Ηπατίτιδας Β (Αυστραλιανό Αντιγόνο – HbsAg)
Ηπατίτιδας C (HCV)
VDRL (Σύφιλη)
TSH

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Σάκχαρο (Γλυκόζη) Νηστείας
Κρεατινίνη
Ουρικό Οξύ
Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL (καλή χοληστερόλη)
LDL  (κακή χοληστερόλη)
NON-HDL χοληστερόλη
Αθηρωματικός δείκτης

Γενική Αίματος
ΤΚΕ
Γενική Ούρων
Σάκχαρο (Γλυκόζη) Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό Οξύ
SGOT
SGPT
γGT
Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL (καλή χοληστερόλη)
LDL (κακή χοληστερόλη)
NON-HDL χοληστερόλη
Αθηρωματικός δείκτης

Γενική Αίματος
ΤΚΕ
Γενική Ούρων
Σάκχαρο (Γλυκόζη) Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό Οξύ
SGOT
SGPT
γGT
ALP
Κάλιο (K)
Νάτριο (Na)
Ασβέστιο (Ca)
LDH
CPK
Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL (καλή χοληστερόλη)
LDL  (κακή χοληστερόλη)
NON-HDL χοληστερόλη
Αθηρωματικός δείκτης

Γενική Αίματος
ΤΚΕ
Γενική Ούρων
Σάκχαρο (Γλυκόζη) Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό οξύ
SGOT
SGPT
ALP
Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL (καλή χοληστερόλη)
LDL (κακή χοληστερόλη)
NON-HDL χοληστερόλη
Φερριτίνη
Σίδηρος (Fe)
Ασβέστιο (Ca)
Κάλιο (K)
Νάτριο (Na)
TSH

Μετάβαση στο περιεχόμενο