Τμήματα

345

Τι προσφέρουμε

Αιματολογικό Τμήμα

Η αιματολογία είναι κλάδος της ιατρικής και άλλων βιολογικών επιστημών που επικεντρώνεται στη μελέτη του αιμοποιητικού συστήματος, των οργάνων του, και πιο συγκεκριμένα, των άμορφων και έμμορφων συστατικών του. Στο αιματολογικό τμήμα, με τη βοήθεια σύγχρονου αιματολογικού αναλυτή, πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις ρουτίνας για τη διάγνωση ασθενειών.

Οι κυριότερες εξετάσεις είναι:

 • Γενική αίματος, Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.Ε.),
 • Coombs (έμμεσος και άμεσος)
 • Δικτυοερυθροκύτταρα(ΔΕΚ), G-6-PD
 • Ομάδα αίματος, Rhesus
 • Μικροσκοπική μελέτη επιχρίσματος περιφερικού αίματος
 • Μελέτη αιμοσφαιρινοπαθειών (μεσογειακή αναιμία, άλλες θαλασσαιμίες, δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα κλπ)
 • Μελέτη αιμόστασης (έλεγχος πήξης)

Αιματολογικό Τμήμα

Η αιματολογία είναι κλάδος της ιατρικής και άλλων βιολογικών επιστημών που επικεντρώνεται στη μελέτη του αιμοποιητικού συστήματος, των οργάνων του, και πιο συγκεκριμένα, των άμορφων και έμμορφων συστατικών του. Στο αιματολογικό τμήμα, με τη βοήθεια σύγχρονου αιματολογικού αναλυτή, πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις ρουτίνας για τη διάγνωση ασθενειών.

Οι κυριότερες εξετάσεις είναι:
 • Γενική αίματος, Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.Ε.),
 • Coombs (έμμεσος και άμεσος)
 • Δικτυοερυθροκύτταρα(ΔΕΚ), G-6-PD
 • Ομάδα αίματος, Rhesus
 • Μικροσκοπική μελέτη επιχρίσματος περιφερικού αίματος
 • Μελέτη αιμοσφαιρινοπαθειών (μεσογειακή αναιμία, άλλες θαλασσαιμίες, δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα κλπ)
 • Μελέτη αιμόστασης (έλεγχος πήξης)

Βιοχημικό Τμήμα

Το βιοχημικό τμήμα μελετά με τη βοήθεια χημικών αντιδράσεων, ουσίες που βρίσκονται στον οργανισμό, βγάζοντας έτσι χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνολική λειτουργία του οργανισμού, καθώς και τη λειτουργία επιμέρους οργάνων. Χρησιμοποιούνται σύγχρονοι, αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές.

Οι κυριότερες εξετάσεις είναι:

 • Βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας (σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Τρανσαμινάσες-SGOT, SGPT-,Αλκαλική Φωσφατάση, γ-GT, CPK, LDH, Χολερυθρίνη (Άμεση, Έμμεση), Πρωτεΐνες ολικές, Αλβουμίνη, Σίδηρος κ.α.)
 • Παρακολούθηση διαβήτη – Μέτρηση HbA1C
 • Δείκτες καρδιακής λειτουργίας
 • Δείκτες ηπατικής λειτουργίας
 • Δείκτες νεφρικής λειτουργίας
 • Προσδιορισμοί ηλεκτρολυτών (K, Na, Ca, P, Mg, Cl).
 • Επίπεδα φαρμάκων

   

Βιοχημικό Τμήμα

Το βιοχημικό τμήμα μελετά με τη βοήθεια χημικών αντιδράσεων, ουσίες που βρίσκονται στον οργανισμό, βγάζοντας έτσι χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνολική λειτουργία του οργανισμού, καθώς και τη λειτουργία επιμέρους οργάνων. Χρησιμοποιούνται σύγχρονοι, αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές.

Οι κυριότερες εξετάσεις είναι:
 • Βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας (σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Τρανσαμινάσες-SGOT, SGPT-, Αλκαλική Φωσφατάση, γ-GT, CPK, LDH, Χολερυθρίνη (Άμεση, Έμμεση), Πρωτεΐνες ολικές, Αλβουμίνη, Σίδηρος κ.α.)
 • Παρακολούθηση διαβήτη – Μέτρηση HbA1C
 • Δείκτες καρδιακής λειτουργίας
 • Δείκτες ηπατικής λειτουργίας
 • Δείκτες νεφρικής λειτουργίας
 • Προσδιορισμοί ηλεκτρολυτών (K, Na, Ca, P, Mg, Cl).
 • Επίπεδα φαρμάκων

Ορμονολογικό Τμήμα

Οι ορμόνες αποτελούν χημικές ενώσεις, οι οποίες παράγονται σε ένα μέρος του σώματος (π.χ. υπόφυση, θυρεοειδή αδένα, ενδοκρινείς αδένες, επινεφρίδια κ.α.), και μέσω του αίματος μεταφέρονται σε άλλα μακρινά όργανα ή ιστούς, όπου και επιδρούν. Η ορμονική επίδραση πραγματοποιείται σε υποδοχείς στα κύτταρα στόχους, όπου έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίησή τους.

Στο ορμονολογικό τμήμα εκτελούνται όλες οι εξετάσεις που έχουν σχέση με τις ορμόνες ,με τη βοήθεια σύγχρονων και αυτοματοποιημένων συστημάτων και αναλυτών, όπως:

 • Θυρεοειδούς αδένα
 • Παραθυρεοειδών
 • Υπόφυσης
 • Ανδρικής-Γυναικείας Γονιμότητας
 • Ανδρογόνων
 • Οστεοπόρωσης
 • Σακχαρώδη διαβήτη
 • Επινεφριδίων
 • Προγεννητικού ελέγχου
Οι κυριότερες εξετάσεις είναι:
 • TSH, T3, T4, Ελεύθερη Τ3, T4 (FT3, FT4), Anti-TPO, Anti–TG, TSI, TG-θυρεοσφαιρίνη, β-HCG (χοριακή γοναδοτροπίνη), Ε2 (Οιστραδιόλη), FSH, LH, PRG, PRL,  Τεστοστερόνη, 17-ΟΗ-PRG, DHEA, DHEA-S, Ρενίνη, Αλδοστερόνη, Κορτιζόλη κ.α.

 

Ορμονολογικό Τμήμα

Οι ορμόνες αποτελούν χημικές ενώσεις, οι οποίες παράγονται σε ένα μέρος του σώματος (π.χ. υπόφυση, θυρεοειδή αδένα, ενδοκρινείς αδένες, επινεφρίδια κ.α.), και μέσω του αίματος μεταφέρονται σε άλλα μακρινά όργανα ή ιστούς, όπου και επιδρούν. Η ορμονική επίδραση πραγματοποιείται σε υποδοχείς στα κύτταρα στόχους, όπου έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίησή τους.

Στο ορμονολογικό τμήμα εκτελούνται όλες οι εξετάσεις που έχουν σχέση με τις ορμόνες ,με τη βοήθεια σύγχρονων και αυτοματοποιημένων συστημάτων και αναλυτών, όπως:

 • Θυρεοειδούς αδένα
 • Παραθυρεοειδών
 • Υπόφυσης
 • Ανδρικής-Γυναικείας Γονιμότητας
 • Ανδρογόνων
 • Οστεοπόρωσης
 • Σακχαρώδη διαβήτη
 • Επινεφριδίων
 • Προγεννητικού ελέγχου
Οι κυριότερες εξετάσεις είναι:
 • TSH, T3, T4, Ελεύθερη Τ3, T4 (FT3, FT4), Anti-TPO, Anti–TG, TSI, TG-θυρεοσφαιρίνη, β-HCG (χοριακή γοναδοτροπίνη), Ε2 (Οιστραδιόλη), FSH, LH, PRG, PRL,  Τεστοστερόνη, 17-ΟΗ-PRG, DHEA, DHEA-S, Ρενίνη, Αλδοστερόνη, Κορτιζόλη κ.α.

 

Μικροβιολογικό Τμήμα

Η Μικροβιολογία αποτελεί κλάδο της Ιατρικής και της Βιολογίας που επικεντρώνεται στη μελέτη αυτών των μικροοργανισμών, στις διαφορετικές τους ιδιότητες, καθώς και στις κλινικές εφαρμογές τους. Στο Μικροβιολογικό τμήμα, πραγματοποιούνται όλες οι βασικές εξετάσεις για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των μικροοργανισμών σε διάφορα βιολογικά υγρά.

Οι κυριότερες εξετάσεις είναι:
 • Καλλιέργεια βιολογικών δειγμάτων (ούρα, κόπρανα, σπέρμα, κολπικό έκκριμα, πτύελα, ωτικό έκκριμα κ.α)
 • Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων
 • Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (αντιβιόγραμμα)
 • Έλεγχος για Χλαμύδια, Ουρεάπλασμα, Μυκόπλασμα.
 • Αναζήτηση παρασίτων-μυκήτων σε διάφορα υλικά.

   

 

Μοριακό Τμήμα

Στο Μοριακό τμήμα, γίνονται εξετάσειs που μελετούν το γενετικό υλικό (DNA) και αφορούν στην ανίχνευση και προσδιορισμό μεταλλάξεων που σχετίζονται με κληρονομικές ασθένειες (πρόληψη-προδιάθεση- έγκαιρη διάγνωση) καθώς και στην ανίχνευση γενετικού υλικού μικροβίων (μοριακή μικροβιολογία).

Οι κυριότερες εξετάσεις είναι:

 

 • Μοριακός Έλεγχος Θρομβοφιλίας
 • Έλεγχος κυστικής ίνωσης
 • Τυποποίηση HLAB27
 • Εξετάσεις μοριακής μικροβιολογίας(COVID 19 κ.α.)

Τμήμα γονιμότητας και προγεννητικού ελέγχου

 Ο προγεννητικός έλεγχος αφορά ένα σύνολο εξετάσεων που είναι απαραίτητο να γίνουν στην αρχή της εγκυμοσύνης ή πριν το ζευγάρι ξεκινήσει προσπάθειες. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική σειρά εξετάσεων για την ασφάλεια της μητέρας αλλά κυρίως για την ασφάλεια του παιδιού. Στο εργαστήριό μας πραγματοποιείται η εξέταση του σπερμοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Με τη γονιμότητα σχετίζονται και πολλές εξετάσεις που έχουν αναφερθεί στα υπόλοιπα τμήματα του εργαστηρίου μας, όπως ορμόνες, καλλιέργειες, ανοσολογικές εξετάσεις.

Οι κυριότερες εξετάσεις είναι:
 • Βασικός προγεννητικός έλεγχος
 • Καλλιέργειες κολπικών επιχρισμάτων (Έλεγχος για Μυκοπλάσματα, Ουρεαπλάσματα και Χλαμύδια – Έλεγχος για Streptococcus agalactiae)
 • Α-τεστ ή τριπλό test (Χοριακή γοναδοτροπίνη, α-Φετοπρωτεΐνη, Ελεύθερη Οιστριόλη) στο 2ο τρίμηνο της κύησης (15η έως 20η εβδομάδα κύησης)
 • PAPP-A test (Fb-hCG, PAPP-A, αυχενική διαφάνεια) στο 1ο τρίμηνο της κύησης (10η έως 14η εβδομάδα κύησης)
 • Μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας
 • ‘Ελεγχος κυστικής ίνωσης
 • Αντιμυλλέριος ορμόνη (antimullerian hormone – AMH)
 • Σπερμοδιάγραμμα και καλλιέργεια σπέρματος
Τμήμα γονιμότητας και προγεννητικού ελέγχου

 Ο προγεννητικός έλεγχος αφορά ένα σύνολο εξετάσεων που είναι απαραίτητο να γίνουν στην αρχή της εγκυμοσύνης ή πριν το ζευγάρι ξεκινήσει προσπάθειες. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική σειρά εξετάσεων για την ασφάλεια της μητέρας αλλά κυρίως για την ασφάλεια του παιδιού. Στο εργαστήριό μας πραγματοποιείται η εξέταση του σπερμοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Με τη γονιμότητα σχετίζονται και πολλές εξετάσεις που έχουν αναφερθεί στα υπόλοιπα τμήματα του εργαστηρίου μας, όπως ορμόνες, καλλιέργειες, ανοσολογικές εξετάσεις.

Οι κυριότερες εξετάσεις είναι:
 • Βασικός προγεννητικός έλεγχος
 • Καλλιέργειες κολπικών επιχρισμάτων (Έλεγχος για Μυκοπλάσματα, Ουρεαπλάσματα και Χλαμύδια – Έλεγχος για Streptococcus agalactiae)
 • Α-τεστ ή τριπλό test (Χοριακή γοναδοτροπίνη, α-Φετοπρωτεΐνη, Ελεύθερη Οιστριόλη) στο 2ο τρίμηνο της κύησης (15η έως 20η εβδομάδα κύησης)
 • PAPP-A test (Fb-hCG, PAPP-A, αυχενική διαφάνεια) στο 1ο τρίμηνο της κύησης (10η έως 14η εβδομάδα κύησης)
 • Μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας
 • ‘Ελεγχος κυστικής ίνωσης
 • Αντιμυλλέριος ορμόνη (antimullerian hormone – AMH)
 • Σπερμοδιάγραμμα και καλλιέργεια σπέρματος

   

 

Ανοσολογικό - Ιολογικό Τμήμα

Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί έναν αξιοσημείωτο μηχανισμό προσαρμογής, ο οποίος προστατεύει τον οργανισμό από παθογόνους μικροοργανισμούς και ασθένειες πχ κακοήθειες. Με τις εξετάσεις που γίνονται στο Ανοσολογικό – Ιολογικό τμήμα, ελέγχεται η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, η παρουσία ανοσίας μετά από εμβολιασμό ή νόσηση, η παρουσία διαφόρων λοιμώξεων και η πορεία τους, ενώ επίσης βοηθούν στη διάγνωση αυτοάνοσων νοσημάτων. Με τη βοήθεια σύγχρονων και αυτοματοποιημένων αναλυτών, μπορούν να γίνουν άμεσα ακόμα και οι πιο εξειδικευμένες ανοσολογικές εξετάσεις, παρέχοντας έτσι πρωταρχικό ρόλο στην κλινική διάγνωση ασθενειών.

Οι κυριότερες εξετάσεις είναι:
 • Διερεύνηση αυτοάνοσων νοσημάτων (Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, κλπ) όπως Αντιπυρηνικά/ ΑΝΑ, Anti-ENA, -DNA, Anti SS-A (Ro), SS-B (La), Anti-Sm, Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide Antibody), ASMA, Ανοσοσφαιρίνες IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, Anti-RNP, APCA, c-ANCA, p-ANCA, Anti-SMA, RA-test, β2-Μικροσφαιρίνη, Συμπλήρωμα C3, C4, C ολικό, Anti-dsDNA, Anti-ssDNA, Anti-μιτοχονδριακά (ΑΜΑ) κ.α.
 • Τεστ αλλεργιών-Αναζήτηση αλλεργιογόνων (Rast Tests)
 • Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
 • Ανίχνευση αντιγόνων ιών και αντισωμάτων έναντι ιών
 • Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων όπως Ηπατίτιδες, Ερυθρά, HIV I/II , Τοξόπλασμα, Kυτταρομεγαλοϊός (CMV), Έρπης (HSV), Ελικοβακτηρίδιο, Χλαμύδια, Ανεμοβλογιά (VZV), Λιστέρια, Μυκόπλασμα, ASTO, EBV, Αντισώματα ιλαράς, Borrelia, Brucella, Παρωτίτιδα, Αντιεχινοκοκκικά Αbs κ.α.
 • Ειδικοί καρκινικοί δείκτες όπως A-FP, CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125, CA 50, CA 72-4, NSE, MCA, SCC, TPA, TPS, PSA, PAP, FPSA, FPSA/ TPSA.

 

Ανοσολογικό - Ιολογικό Τμήμα

Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί έναν αξιοσημείωτο μηχανισμό προσαρμογής, ο οποίος προστατεύει τον οργανισμό από παθογόνους μικροοργανισμούς και ασθένειες πχ κακοήθειες. Με τις εξετάσεις που γίνονται στο Ανοσολογικό – Ιολογικό τμήμα, ελέγχεται η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, η παρουσία ανοσίας μετά από εμβολιασμό ή νόσηση, η παρουσία διαφόρων λοιμώξεων και η πορεία τους, ενώ επίσης βοηθούν στη διάγνωση αυτοάνοσων νοσημάτων. Με τη βοήθεια σύγχρονων και αυτοματοποιημένων αναλυτών, μπορούν να γίνουν άμεσα ακόμα και οι πιο εξειδικευμένες ανοσολογικές εξετάσεις, παρέχοντας έτσι πρωταρχικό ρόλο στην κλινική διάγνωση ασθενειών.

Οι κυριότερες εξετάσεις είναι:
 • Διερεύνηση αυτοάνοσων νοσημάτων (Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, κλπ) όπως Αντιπυρηνικά/ ΑΝΑ, Anti-ENA, -DNA, Anti SS-A (Ro), SS-B (La), Anti-Sm, Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide Antibody), ASMA, Ανοσοσφαιρίνες IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, Anti-RNP, APCA, c-ANCA, p-ANCA, Anti-SMA, RA-test, β2-Μικροσφαιρίνη, Συμπλήρωμα C3, C4, C ολικό, Anti-dsDNA, Anti-ssDNA, Anti-μιτοχονδριακά (ΑΜΑ) κ.α.
 • Τεστ αλλεργιών-Αναζήτηση αλλεργιογόνων (Rast Tests)
 • Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
 • Ανίχνευση αντιγόνων ιών και αντισωμάτων έναντι ιών
 • Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων όπως Ηπατίτιδες, Ερυθρά, HIV I/II , Τοξόπλασμα, Kυτταρομεγαλοϊός (CMV), Έρπης (HSV), Ελικοβακτηρίδιο, Χλαμύδια, Ανεμοβλογιά (VZV), Λιστέρια, Μυκόπλασμα, ASTO, EBV, Αντισώματα ιλαράς, Borrelia, Brucella, Παρωτίτιδα, Αντιεχινοκοκκικά Αbs κ.α.
 • Ειδικοί καρκινικοί δείκτες όπως A-FP, CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125, CA 50, CA 72-4, NSE, MCA, SCC, TPA, TPS, PSA, PAP, FPSA, FPSA/ TPSA.
Μετάβαση στο περιεχόμενο